گروه‌ها

نام و نام خانوادگی

عضویت در گروه

تخصص‌های پژوهشی

آدرس وبسایت پژوهشی دانشگاه

تخصص‌های اصلی و فرعی

زیرمجموعه تخصص‌های اصلی و فرعی

گروه معماری

شهاب کریمی نیا

1 

معماری

معماری

·         معماری و انرژی

·         آسایش حرارتی

شهاب کریمی نیا - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اندیشه آریانا

 2

معماری

معماری- معماری داخلی- طراحی شهری- مدیریت شهری

·         برنامه دهی در معماری

·         نورپردازی در بناها و فضاهای شهری

·         برنامه ریزی راهبردی

·         طراحی فضای شهری

·         بازآفرینی شهری

·         بهسازی نوسازی بافت های دچار افت شهری

·         مدیریت ذینفعان

·         مدیریت تعارض
حکمروایی همکارانه

-

سمیه رفیعی

 3

معماری

معماری
روانشناسی محیط

·         معماری اسلامی

·         تاریخ شفاهی معماری

·         انسان و محیط
معنا در معماری

·         زیبایی شناسی در معماری

سمیه رفیعی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

منصوره کیان ارثی

 16

معماری

معماری، معماری داخلی،
طراحی پژوهی، آموزش معماری
روش تحقیق در معماری

·         فرایند و شیوه های طراحی معماری

·         برنامه ریزی در معماری

·         طراحی معماری ساختمان های پیچیده

·         فناوری معماری داخلی

·         شیوه های اجرا و جزئیات معماری

منصوره كيان ارثي - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

نرگس دهقان

 4

معماری

معماری

معماری و انرژی

روانشناسی محیط

روش تحقیق و طراحی‌پژوهی

 

·         خوانایی در طراحی فضای داخلی معماری

·         راهیابی در معماری

·         طراحی پوسته ساختمان ها با عملکرد پیشرفته

·         انسان و محیط

·         معماری فضاهای آموزشی، فرهنگی، خدماتی-اقامتی و تجاری 

·         نور روز در معماری

نرگس دهقان - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

گروه شهرسازی

مريم فرخي

 5

شهرسازی

شهرسازي

طراحي شهري

·         مباني و اصول طراحي فضاهاي شهري

·         مباني و اصول طراحي فرم هاي شهري انرژي كارا

·         مورفولوژي شهري پايدار

·         مباني و اصول طراحي اقليمي فضاهاي شهري با هدف افزايش آسايش حرارتي و كاهش اثرات جزاير حرارتي

·         بازآفريني پايدار بافت هاي شهري

·         توسعه شهري كم كربن

مریم فرخی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

زینب طالبی

 6

شهرسازی

طراحی شهری
معماری

·         آموزش شهرسازی

·         آموزش کارگاهی در رشته شهرسازی

·         طراحی شهری پایدار

·         منظر شهری

·         بازآفرینی شهری

·         معماری اسلامی

·         معماری مسکونی

زینب طالبی ریزی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرشته احمدی

 7

شهرسازی

برنامه ریزی شهری

·         برنامه ریزی شهری

·         طراحی شهری

·         طراحی محوطه و لنداسکیپ

·         گردشگری شهری و روستایی

·         ارزیابی توان محیط زیست

·         محیط زیست

فرشته احمدی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

الهام ناظمی

 

 8

شهرسازی

طراحی شهری معماری

·         کیفیت محیط و فضا

·         توسعه پایدار

·         بازآفرینی

الهام ناظمی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

امیرحسین شبانی

 9

شهرسازی

شهرسازی، معماری

·         برنامه ریزی شهری

امیرحسین شبانی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

شیرین طغیانی

 10

شهرسازی

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

شيرين طغياني - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

گروه هن‍ر

سودابه حاج احمدی

 11

هنر

علوم الیاف،پارچه شناسی

·         نساجی بافت و الیاف

سودابه حاج احمدی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

سید علی مجابی

 12

هنر‍

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

سید علی مجابی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

زهرا فنایی

 13

هنر

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

زهرا فنایی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

مطهر رادی

 14

هنر

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

مطهر رادی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

مریم فدایی

 15

هنر

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

به وبسایت پژوهشی مراجعه شود.

مريم فدايي - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

1- تنها دارنده مقطع كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس در سطح استان اصفهان در بين كليه دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي

2- تنها دارنده مقطع كارشناسي ارشد پژوهش هنر در سطح استان اصفهان در بين كليه دانشگاه‌هاي غير دولتي

3- يكي از دو دارنده مقطع دكتري شهرسازي و معماري در سطح استان اصفهان در بين كليه دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي

رشته‌های هنر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با راه‌اندازی رشته فرش از سال ۷۲ در مقطع کاردانی آغاز به فعالیت نمود و با افزوده شدن رشته كارشناسی فرش از سال ۱۳۸۳ به كار خود ادامه داد. در سال ۱۳۸۵ رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی پيوسته و از نیم سال دوم ۱۳۸۶بصورت كارشناسي ناپيوسته (علمي كاربردي معماري) راه‌اندازی گرديد. فعاليت دانشكده در سال ۱۳۸۸ با افزوده شدن رشته‌های طراحی پارچه و لباس در دو گرايش طراحی و چاپ و ايضا رشته مهندسی شهرسازی ادامه يافت. در همان سال و با پيگيری‌هاي مستمر هيات رئيسه دانشگاه مصوب دانشكده هنر، معماری و شهرسازی اخذ گرديد و اولين دانشجويان مقطع دكتری تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی به صورت موقت و زیر نظر واحد علوم تحقیقات تهران در دانشكده مشغول به تحصيل گشتند. در سال ۱۳۹۰ با افزوده شدن رشته مرمت و احيا بناهای تاريخی فعاليت دانشكده گسترش بيشتری يافت. در سال ۱۳۹۲ با ورود دومين دوره از دانشجويان دكتری تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی و تصويب قطعی اين دو مقطع در سازمان مركزی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مرحله جديدی از عمر دانشكده در حوزه تحصيلات تكميلی آغاز گرديد. ادامه حيات دانشكده با افزوده شدن مقطع كارشناسي ارشد مهندسی معماری- معماری در سال ۱۳۹۳در تحصيلات تكميلی ادامه يافت و در سال ۱۳۹۴ رشته های كارشناسی نقاشی، ارتباط تصويری، طراحی داخلی و طراحی صنعتی به دانشكده افزوده شد. در همين سال پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلی در گرايش‌های برنامه ريزی شهری و طراحی شهری از زير مجموعه رشته مهندسی شهرسازی، انرژی و معماری، مديريت پروژه و ساخت و طراحی داخلی از زير مجموعه رشته های حوزه مهندسی معماری و نهايتاً كارشناسی ارشد پژوهش هنر، طراحی صنعتی و طراحی پارچه و لباس از زير مجموعه رشته‌های حوزه هنر در دانشكده راه‌اندازی و با جذب دانشجو به فعاليت خود ادامه دادند.

اين دانشکده داراي 23 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) با 19 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و 2419 نفر دانشجو مي‌باشد. تاكنون 3599 نفر دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده‌اند.

مدیر گروه
 6 copy copy

مطهر رادي

مرتبه علمی:  استاديار

زمینه تخصصی:    فلسفه هنر/ كتابت و خوشنويسي/گرافيك

آدرس صفحه شخصي:   http://research.iaun.ac.ir/pd/radi

ایمیل:   motahar.radi@par.iaun.ac.ir

شماره تماس:    03142292540

کارشناس گروه
 

حسين قاسمي

شماره تماس:  03142292773

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search