پرستاری و مامایی

پرستاری و مامایی


مقایسه کالا (0)


اصول و فنون پرستاری (بالینی)

اصول و فنون پرستاری (بالینی)

مینا جوزی. 1387، 224ص، 3000 تومان. کتاب حاضر، شامل مباحث درس اصول و فنون پرستاری است. این مباحث در قالب 15 فصل مجزا تدوین شده است و در هر فص..

3,000 تومان

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان در ایران

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان در ایران

کتاب حاضر شامل مباحث درس بیماریهای شایع نوزادان و کودکان است که طبق سرفصل دروس تعیین شده برای دانشجویان رشته بهداشت خانواده تنظیم شده است. این ک..

5,000 تومان

درسنامه بیماری های زنان

درسنامه بیماری های زنان

کتاب حاضر در برگیرنده اهداف آموزشی بسیاری می باشد.1. تشخیص حالات زن در حالت سلامت و بیماری و .....

35,000 تومان

درسنامه نوزادان: بر اساس آخرین سر فصل تعیین شده واحد درس نوزادان از سوی شورای عالی برنامه ریزی...

درسنامه نوزادان: بر اساس آخرین سر فصل تعیین شده واحد درس نوزادان از سوی شورای عالی برنامه ریزی...

اعظم فروغی پور. 1386، 374ص، 13200 تومان. کتاب حاضر بر اساس آخرین سرفصل تعیین شده برای درس نوزادان از سوی شورای عالی برنامه ریزی نوشته شده و ..

13,200 تومان

درسنامه پرستاری بهداشت جامعه (1): اصول و مبانی بهداشت و مراقبتهای بهداشتی اولیه

درسنامه پرستاری بهداشت جامعه (1): اصول و مبانی بهداشت و مراقبتهای بهداشتی اولیه

پروانه خراسانی. 1387، 512ص. کتاب حاضر، جهت آموزش درس اصول و مبانی بهداشت، مراقبت های اولیه و خدمات بهداشتی است. در نگارش فصل های مختلف کتاب ..

15,500 تومان

نظریه پردازی در پرستاری و نگاهی به کاربرد نظریه پردازان

نظریه پردازی در پرستاری و نگاهی به کاربرد نظریه پردازان

نظریه پردازی در پرستاری و نگاهی به کاربرد نظریه پردازان/ گردآوری ترجمه و ویرایش مهرداد آذربرزین..

13,200 تومان

کاربرد بالینی داروها

کاربرد بالینی داروها

کاربرد بالینی داروها / فارماکولوژی..

42,000 تومان

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)