تاریخ و باستان شناسی

تاریخ و باستان شناسی


مقایسه کالا (0)


تاریخ تحولات ایران عصر صفوی از شیخ صفی تا شاه عباس اول

تاریخ تحولات ایران عصر صفوی از شیخ صفی تا شاه عباس اول

.  688ص کتاب حاضر، تاریخ دوران صفوی و تحولاتی است که در ایران در این دوره روی داده است. در فصل اول کتاب، منابع و مآخذی که در تهیه کتاب م..

21,000 تومان

تاریخ روابط خارجی ایران در دوره افشار

تاریخ روابط خارجی ایران در دوره افشار

تاریخ روابط خارجی ایران در دوره افشار..

7,000 تومان

حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول/ به زبان انگلیسی

حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول/ به زبان انگلیسی

حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول به زبان انگلیسی توسط استادمحمد کریم یوسف جمالی تالیف گردیده است...

10,000 تومان

حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول،930-892 ه.ق با نگرشی بر خصوصیات جسمی، روحی، ذوقی، اخلاقی،مذهبی و روابط او با دول خارجی

حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شاه اسماعیل اول،930-892 ه.ق با نگرشی بر خصوصیات جسمی، روحی، ذوقی، اخلاقی،مذهبی و روابط او با دول خارجی

محمدکریم یوسف جمالی. 1386، 408ص کتاب حاضر تحقیقی است در زندگی شاه عباس صفوی که تقریبا همه جنبه های زندگی وی را در بر می گیرد. غالب منابعی که ..

14,500 تومان

عراق از استعمار تا اشغال

عراق از استعمار تا اشغال

کتاب عراق از استعمار تا اشغال به تاریخ کشور عراق از زمان استعمار بیگانگان تا اشغال توسط آمریکا می پردازد...

14,000 تومان

مجموعه زبان خاموش

مجموعه زبان خاموش

پای صحبت همشهری های نجف آباد..

10,000 تومان

نمايش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)