زبان و ادبیات خارجی

زبان و ادبیات خارجی


مقایسه کالا (0)


General English

General English

کتاب زبان عمومی ویژه دانشجویان..

9,000 تومان

خودآموز گرامر و ساختارهای انگلیسی کارشناسی ارشد برای کلیه رشته های دانشگاهی...

خودآموز گرامر و ساختارهای انگلیسی کارشناسی ارشد برای کلیه رشته های دانشگاهی...

مهدی کاروان. 1385، 597ص، 5100 1تومان. کتاب حاضر مجموعه ای کامل از تمرین ها و آزمون های زبان انگلیسی با مروری بر گرامرها و لغات مهم است. کتاب..

15,100 تومان

زبان تخصصی مهندسی مکانیک برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، آمادگی برای آزمونهای زبان تخصصی

زبان تخصصی مهندسی مکانیک برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، آمادگی برای آزمونهای زبان تخصصی

مهدی کاروان. 1386، 699ص، 26500 تومان. کتاب حاضر، زبان تخصصی برای دانشجویان رشته مکانیک به منظور آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد چاپ شده است ..

26,500 تومان

زبان تخصصی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

زبان تخصصی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری

مهدی مومنی، عباس اسلامی راسخ. 1388، 304ص، 24000 تومان. کتاب حاضر برای آمادگی دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری برای کنکور کارشناسی ارشد تدوین ..

24,000 تومان

زبان تخصصی گردشگری

زبان تخصصی گردشگری

زبان تخصصی گردشگری..

22,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)