زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی


مقایسه کالا (0)


آشنایی با صرف و نحو عربی

آشنایی با صرف و نحو عربی

کتاب حاضر به منظور آشنایی عملی دانشجویان با زبان عربی تدوین شده است. بخش اول کتاب در مورد علم نحو و بخش دوم در مورد علم صرف به طور کامل و مفصل ن..

14,000 تومان

ترجمه متون ادبی و اسلامی

ترجمه متون ادبی و اسلامی

ترجمه متون ادبی و اسلامی..

13,200 تومان

داستان نویسی معاصر مصر

داستان نویسی معاصر مصر

سید محمد امیری. 1386، 165ص، این کتاب در قالب 4 فصل به داستان نویسی مصر می پردازد. در فصل اول، سیر تکوین و تکامل داستان نویسی در 4 بخش توضیح ..

12,000 تومان

دیوان سموأل بن عادیا به همراه شرح، توضیح و ترجمه ابیات

دیوان سموأل بن عادیا به همراه شرح، توضیح و ترجمه ابیات

سید محمد امیری. 1386، 152ص. کتاب حاضر در مورد سموأل بن عادیا از شعرای عرب در قرن ششم میلادی می باشد. در ابتدای کتاب مختصری در مورد زندگی و آ..

11,500 تومان

شکرریز روحی در مثنوی معنوی

شکرریز روحی در مثنوی معنوی

مراجعه کننده به این اثر می توانید موضوع مورد نظر خود را بر اساس فهرست مطالب به راحتی بیابد. شماره هر بیت مقابل ابیات و آیه آمده است و آیات نیز حرکت گذ..

14,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)